Behandeling algemeen

Behandeling

Buro de Basis biedt:

 • inzichtgevende gesprekken met ouders
 • begeleidingsgesprekken met het kind
 • gesprekken met school
 • praktische pedagogische begeleiding

Individuele- en groepstrainingen

Individuele- en groepstrainingen

Buro de Basis biedt verschillende mogelijkheden op het gebied van individuele- en groepstrainingen. De trainingen worden afgestemd op de vraag van ouder(s) en kind en worden geboden vanuit verschillende disciplines, zoals (ortho)pedagogen en psychologen.

Voorbeelden van individuele- en groepstrainingen zijn:

 • mindfulness
 • faalangsttraining
 • aandacht- en concentratietraining
 • rots en Water

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van therapie die is gebaseerd op het idee dat psychische klachten (nare gevoelens, problematisch gedrag) verband houden met de gedachten die het kind heeft in bepaalde situaties. Het is niet zozeer de situatie die het kind angstig, opgewekt, onrustig of vrolijk maakt, maar het is de manier waarop het kind over de situatie denkt. Wanneer deze gedachtepatronen negatief zijn, kunnen problemen daardoor in stand gehouden worden. In cognitieve gedragstherapie onderzoeken therapeut en het kind samen of die negatieve denkwijze wel functioneel en reëel is. Door het veranderen van de gedachtepatronen ten opzichte van problemen, worden zo psychische klachten verholpen.

Cognitieve gedragstherapie wordt ingezet bij een breed scala aan klachten. Bij het ene kind ligt het accent op anders doen en ander gedrag oefenen. Bij een ander kind zorgt het denken ervoor dat het kind niet anders kan doen. Dan ligt het accent meer op het denken van het kind. Allereerst worden de klachten geïnventariseerd. Welke factoren onderhouden de klacht en wat kan helpen de klacht aan te pakken. Vervolgens worden de gedachten van het kind uitgedaagd. Er wordt nagegaan of die gedachten wel kloppen. Daarna wordt er geleidelijk gewerkt aan het oefenen van nieuw gedrag door huiswerkopdrachten.

Drama, creatieve en speltherapie

Als kinderen in een begeleidings of adviestraject van Buro de Basis komen vanwege een leer-, ontwikkelings- of gedragsprobleem kunnen deze kinderen er baat bij hebben hun emoties en gevoelens op een andere wijze te leren uiten of ervaren.

Als ondersteunende therapie bieden wij hiervoor onder andere dramatherapiewaar werkvormen worden toegepast zoals rollenspelen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors. Drama biedt de mogelijkheid te kunnen experimenteren met gevoelens en gedrag om zo gericht een veranderingsproces aan te gaan in denken, voelen en handelen. Zowel individuele als groepstherapie is mogelijk.

Binnen creatieve therapie wordt kinderen door het doen van creatieve activiteiten, zoals schilderen, kleien of hout bewerken gedragsalternatieven aangeboden door opgedane ervaringen tijdens het werken met het materiaal. De therapie kan ontspannend werken, stimulerend, verhelderend en motiverend door succeservaringen in het werken naar een resultaat, ondersteund door de therapeut.

Deze therapie wordt ook aangeboden aan kinderen die niet kunnen aarden in een gewone vrijetijdsclub, door hun gedrag, contactstoornis of het zich niet kunnen concentreren op de activiteit, waardoor normaal de les verstoord wordt. Er kan gewerkt worden in kleine groepjes met eenzelfde vertrouwde begeleider in een omgeving waarin de kinderen zichzelf mogen en kunnen zijn en waar er respect is voor de eigenheid van het kind.

De duur van de activiteiten kunnen aangepast worden aan de spanningsboog van het kind en de activiteiten kunnen afgewisseld worden met inspanning en ontspanning, zingen, dansen en iets lekkers tussendoor.

Speltherapie is een therapievorm voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

Craniosacraal en lichaamstherapie

Als kinderen aan een behandelings- of begeleidingstraject van Buro de Basis gaan deelnemen is er een mogelijkheid gebruik te maken van verschillende soorten lichaamsgerichte therapie om problemen of klachten van lichamelijke of psychische oorsprong op te lossen of te leren er op een andere manier mee om te gaan.

Vaak worstelen kinderen naast hun gedragsproblemen ook met onbegrepen of onverklaarbare lichamelijke klachten zoals buikpijn, tic’s, hoofdpijn en angsten. Een hulpmiddel hierbij kan zijn deze kinderen of hun ouders niet alleen te begeleiden door middel van gesprekken, maar door het kind ook een ondersteunende lichaamsgerichte therapie te bieden waardoor ze letterlijke en figuurlijk “weer beter in hun vel” komen te zitten.

Wij bieden hiervoor verschillende vormen of mengvormen van therapie aan, afgestemd op de behoefte van het kind op het moment van aanvang van de therapie en zijn of haar ontwikkeling binnen de therapie. U kunt hierbij denken aan vormen van manuele therapie, psychomotore training,verschillende vormen van lichaamswerk zoals feldenkrais en cranio-sacraaltherapie. Als uitgangspunt nemen alle therapeuten het vinden van een nieuwe balans in het lichaam door met nieuwe energie in het lijf de wereld anders tegemoet te treden. De therapie wordt aangeboden in overleg met de psycholoog of pedagoog die het kind behandeld.

 

Bij craniosacraal therapie richt de therapeut zich op de behandeling van klachten van psychische en/of fysieke aard. Hierbij worden met de handen zachte technieken gebruikt om het lichaam in diepe ontspanning te brengen. Dit vormt het uitgangspunt om balans te creëren in het lichaam. Stap voor stap wordt geleerd te ervaren en benoemen wat er in het lichaam (emotioneel, mentaal en fysiek) gebeurt. Via deze weg ontstaat er bewustzijn over voelen, denken en handelen.

Kinderen met bv. AD(H)D, NLD, PDD-NOS kunnen worden begeleid door lichaamsgericht te werken. Via deze werkvorm vinden zij rust, worden blokkades verminderd en communicatiekanalen geopend.

Orthodidactische behandeling

Naar aanleiding van (leer)onderzoek kan het advies worden gegeven het kind verder te laten begeleiden/behandelen voor bijvoorbeeld taal, lezen, spelling, rekenen, taakaanpak, plangedrag of hulp bij structuur voor het huiswerk. Binnen de orthodidactische behandeling kunnen ook aandacht, concentratie en werkhouding aan bod komen, evenals cognitieve vaardigheden als geheugen en visueel- ruimtelijk inzicht.

De orthodidactische behandeling is bedoeld voor kinderen met dyslexie of dyscalculie, maar kan ook gericht zijn op lees-, spelling-, en/of rekenproblemen zonder dat er direct sprake is van een diagnose. Daarnaast komen kinderen met informatieverwerkingsproblemen als gevolg van bijvoorbeeld AD(H)D of een autistische spectrum stoornis in aanmerking voor orthodidactische behandeling. Dit is het geval wanneer zij door de informatieverwerkingsproblemen belemmerd worden in hun leerproces.

EMDR

EMDR is een behandeling voor het verwerken van traumatische ervaringen en angsten. De behandeling is kortdurend en gericht op ontladen en het opnieuw verwerken van intense ervaringen of gebeurtenissen.

EMDR kan op verschillende aspecten worden ingezet.

 • extreme angsten
 • actief vermijden van situaties
 • herbelevingen en nachtmerries na emotioneel zware ervaringen
 • negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen
 • spreekangst
 • fobieën of specifieke angsten voor situaties of dingen
 • migraine en hoofdpijnen
 • verslavingen

Buro de Basis

Ons bezoekadres

Landgoed Coudewater

gebouw Willibrorda

Berlicumseweg 8

Rosmalen

T: 073 – 522 24 81

E: info@burodebasis.com

 

Ons postadres

Postbus 123

5240 AC Rosmalen