Behandeling

 • Behandeling bij Buro 3o

  Tijdens het eerste gesprek, wat gepland is met de intaker, legt u uw verhaal en vragen voor. Op basis van dat gesprek wordt samen met u een voorstel geformuleerd. Dit voorstel wordt in een overleg met de verschillende disciplines die binnen Buro 3o werken besproken. Daar wordt het voorstel vastgesteld of verbeterd (en dan opnieuw met u overlegd). Tijdens dit overleg wordt de meest geschikte behandelaar voor u gereserveerd. Deze behandelaar stelt tijdens het eerste gesprek met u een gezamenlijk plan op. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. De behandelaar maakt vervolgens zelf met u vervolgafspraken. De behandelingen zijn in overeenstemming met de landelijke richtlijnen voor het behandelen van psychische klachten en gebaseerd op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

  Behandelingsvormen

  De expertise van de medewerkers van Buro 3o zetten wij in voor verschillende vormen van therapie. Wij bieden onder andere:

  Behandeling kan bestaan uit persoonlijke contacten en ondersteunend kunnen e-healthmodules worden ingezet. Sommige vormen van psycho-educatie worden in de vorm van groepsbehandelingen gedaan. Als er medicatie wordt ingezet, krijgt u ook een afspraak met de psychiater van Buro 3o.

  Onderzoek

  Soms is het nodig verder onderzoek te doen om een goede diagnose te kunnen stellen, zie daarvoor: Diagnostiek bij Buro 3o.

  Routine Outcome Measurement (ROM)

  Om te achterhalen of uw behandeling effect heeft, meten we bij aanvang van de behandeling en bij het einde van uw behandeling uw klachten. Dit noemen wij ROM (routine outcome measurement). Deze methode wordt ook gebruikt om tussentijds te beoordelen of uw behandeling resultaat oplevert of dat bijsturen gewenst is.