Beschermd wonen

 • Beschermd wonen

  Buro 3o heeft 25 plaatsen om beschermd te kunnen wonen voor jonge mensen vanaf 18 jaar in Hintham, Rosmalen en op landgoed Coudewater in Rosmalen. In de toekomst zal de locatie op het landgoed Coudewater verhuizen naar het centrum van Rosmalen.

  Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme, ADHD of niet-aangeboren hersenletsel met een 24 uurs zorgbehoefte en nabijheid van de begeleiders. Er is sprake van een eigen woonruimte, maar ook altijd een gezamenlijke ruimte voor ontmoeting met de andere bewoners en waar de maaltijden samen kunnen worden gebruikt en altijd een begeleider aanwezig is voor vragen.

  Ongeveer een derde van de bewoners gaat na één tot twee jaar op zichzelf wonen, eventueel met lichte vorm van begeleiding. Een groot deel van de mensen blijft een langere tijd in de beschermende woonvorm wonen.

  Binnen onze woonvoorziening aan de Berlicumseweg 8 in Rosmalen zijn 8 plaatsen voor kinderen in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar met autisme en co-morbide psychiatrische problematiek en gedragsproblemen. Deze kinderen/jongeren zijn gemiddeld begaafd en hebben allen een zeer individueel programma. Door de complexe problematiek kunnen zij moeilijk in een groepsdynamiek functioneren dus worden allen individueel op hun eigen behoefte begeleid.

  Velen gaan naar school anderen hebben een dagbestedingsprogramma of een combinatie van deze twee. Als er sprake is van een behandeling dan wordt de behandeling altijd ondergebracht bij een externe behandelaar. 

  Voor een van deze plekken is een indicatie van de gemeente nodig die verkregen kan worden via het basis/wijkteam van uw gemeente.

   

  Bescherming en begeleiding

  Een ambulant begeleider komt regelmatig bij u aan huis bij begeleid wonen. Dat kan een paar uur per week zijn, of veel intensiever. Er zijn ook beschermd woonlocaties waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is.

  De begeleiders helpen bijvoorbeeld met het organiseren van het huishouden, het overzicht houden over de taken en het maken van een dagindeling. Ze kunnen ondersteuning bieden bij alle voorkomende dagelijkse bezigheden.  Een beschermende woonvorm biedt geen psychiatrische behandeling. Daarvoor kan de huisarts of psychiater u een verwijzing geven.

  Onder welke regeling valt beschermd wonen?

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen. Dit is geregeld in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  U kunt contact opnemen met uw eigen gemeente als u van beschermd wonen gebruik wil maken. De gemeente kan uw aanvraag in behandeling nemen en beoordelen óf u doorverwijzen naar de juiste persoon bij de ‘centrumgemeente’. De toegang tot beschermd wonen wordt namelijk per centrumgemeente-regio geregeld, dus niet door iedere gemeente apart. De centrumgemeenten krijgen daarvoor ook het geld van de rijksoverheid.

  Op Zorgatlas staat een overzicht van de centrumgemeenten. De manier van toegang tot beschermd wonen kan per regio verschillen.

  Zie voor meer informatie: