• Vergoedingen

   

  Volledige vergoeding door de zorgverzekeraar

  Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar krijgt u uw behandeling volledig vergoed. 

  Buro de Basis heeft een contract met de meeste zorgverzekeraars afgesloten.

   Indien u 18 jaar of ouder bent, laat uw verzekeraar u wel uw Eigen Risico betalen (indien daar nog iets van open staat). Er geldt in 2018 een Eigen Risico voor elke verzekerde van 385 euro.

  Uw zorgverzekeraar vergoedt alleen als er sprake blijkt te zijn van een diagnose volgens het handboek diagnostiek.

  Uw huisarts bekijkt of er sprake is van een dergelijke diagnose, evenals uw behandelaar.

  Als hier sprake van is dan zal uw zorgverzekeraar de zorg vergoeden. Onze ervaring is dat het overgrote deel van de klachten waarmee mensen zich bij ons aanmelden, voldoen aan de criteria van vergoeding. Neem voor de exacte vergoeding altijd contact op met uw eigen zorgverzekeraar. In de link vindt u een overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars.

   

  Overzicht contracten voor  BGGZ en SGGZ per verzekering 2018

  VGZ     BGGZ en SGGZ

  NV Univé Zorg

  Univé SZVK ZEKUR Zorgzaam Verzekerd

  VGZ Zorgverzekeraar NV

  VGZ Bewuzt    Aevitae

  IZZ  IZA

  Zorgverzekeraar NV VGZ Cares

  Aevitae (NV VGZ Cares)

  Caresco (NV VGZ Cares

  CZ       alleen SGGZ!

  Delta Lloyd Zorgverzekering  N.V.

  OHRA    OWM Centrale Zorgverzekeraarsgroep Zorgverzekeraar UA

  Zilveren Kruis

  ZilverenKruis Achmea Zorgverzekeringen N.V.(inclusief Pro Life Zorgverzekeringen)

  OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V.

  Interpolis

  FBTO

  Avero Achmea Zorgverzekering

  IAK Volmacht B.V.

  Aevitae B.V. (Avero Achmea)

  de Friesland Zorgverzekeraar NV/Kiemer

  CARESQ

  Promovendum     Besurde

  DSW
  DSW

  In Twente zorgverzekeraar

  Stad Holland zorgverzekeraar

  ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V.

  De Amersfoortse

  Ditzo

  Aevitae B.V.

  Multizorg

  ONVZ      VVAA PNO zorg

  ENO zorgverzekering (Deventer)

  Salland Zorgverzekeringen

  HollandZorg

  SallandZorgDirect

  OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. (Leiden)

  Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

  Géen Vergoeding BG en SGGZ (vanaf 18 jaar en ouder):

  Menzis

  Menzis sluit geen contracten af met vrijgevestigde praktijken in de regio NO Brabant.

  Zorgverzekeraars 2018 met contract

  Gedeeltelijke vergoeding door de zorgverzekeraar

  Als Buro de Basis geen contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten krijgt u tussen de 50% en 75% van uw behandelkosten vergoed bij een naturapolis.

  Met een restitutiepolis ontvangt u een vergoeding tussen de 85% en 100%. Houdt u hierbij rekening met uw eigen risico. Neem voor de exacte vergoeding altijd contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

   

  Welke zorg wordt niet vergoed door uw verzekeraar?

  Niet alle behandelingen worden vergoed
  Niet alle stoornissen en problemen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo worden aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, relatietherapie, werkproblematiek [burn out] en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de zorg voor deze behandelingen zelf moeten betalen, of eventueel vanuit uw aanvullende verzekering. Informeer hiervoor bij uw eigen zorgverzekeraar. Hieronder de lijst met niet vergoede zorg vanuit de zorgverzekering:

  • Levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid
  • Seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed)
  • Aanpassingsstoornissen
  • Relatieproblemen
  • Behandeling van de volgende stoornissen: aanpassingsstoornis, slaapstoornis en een coördinatie ontwikkelingsstoornis
  • Dyslexie of dyscalculie (behalve ernstige vormen).
  • Schoolpsychologie
  • Preventieve zorg
  • Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
  • Psychosociale hulp (bepaalde sociaal-maatschappelijke interventies)
  • Zelfhulp
  • Misbruik van geneesmiddelen
  • Studieproblemen
  • Religieuze problemen

   

  Eigen risico
  In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,00 voor iedereen vanaf 18 jaar, tenzij u zelf vrijwillig voor een hoger eigen risico gekozen heeft. Houdt u daarmee rekening, ook indien u een onvolledige behandeling volgt, zult u eerst uw eigen risico aan moeten spreken. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

  Tarieven

  Wanneer bij u sprake is van een psychische stoornis, kunt u behandeld worden in de Generalistische Basis GGZ. In de Generalistische Basis GGZ wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties. De onderstaande tarieven zijn maximum tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZA). Het tarief wat in rekening wordt gebracht is afhankelijk van de afspraken die Buro de Basis met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

  De vierde catagorie, Chronisch valt meestal niet onder de afspraken die Buro de Basis met de zorgverzekeraar heeft gemaakt, dan zullen wij u moeten verwijzen naar een collega of andere Basis Generalistische praktijk.

   

  Basis GGZ

  Ernst van de klachten

  Maximum tarief 2018

  Kort

  Licht

  € 487,26

  Middel

  Matig

  € 830,23

  Intensief

  Ernstig

  € 1301,85

   

  Komt u niet in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekeraar, omdat uw hulpvraag onder onverzekerde zorg valt dan is het mogelijk om uw zorg zelf te betalen.

  De kosten indien u zelf betaalt bedragen 85 euro per consult. Per consult is er 45 minuten contacttijd tussen u en uw behandelaar.

  Let wel op, dergelijke rekeningen kunnen niet ingediend worden bij uw zorgverzekeraar.

  Bent u verhinderd?

  Indien u verhinderd bent, dient u dit minstens 24 uur (één dag) van te voren telefonisch te melden, dan volgt er geen verrekening voor de kosten van het consult.

   

  Annuleren van een afspraak

  Niet nagekomen sessies mogen niet bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Een gemaakte afspraak dient bij verhindering minimaal 24 uur voor het begin van de afspraak te worden afgezegd telefonisch op (073 5224511 Buiten kantoortijden kunt u de voicemail inspreken of per e-mail afmelden: info@burodebasis.nl Wanneer een afspraak te laat of niet geannuleerd is, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. De kosten voor de sessie worden in dat geval niet vergoed door uw zorgverzekeraar en komen voor uw eigen rekening.

  Tarieven

   

   

  Eigen bijdrage

  No show

  Tarief

  Basis Generalistisch

  Tarief zorgverzekeraar

  Geen

  Geen verrekening

  €85

   

  Niet gecontracteerd 80%

  Geen

  Geen verrekening

  €85

  Specialistische GGZ

  Tarief zorgverzekeraar

  Geen

  Geen verrekening

  €85

   

  Niet gecontracteerd 80%

  Geen

  Geen verrekening

  €85