• Voor verwijzers

  Huisartsen zien de laatste jaren het aantal mensen dat op het spreekuur komt met psychische klachten toenemen. Het gaat dan voornamelijk om klachten als slaapproblemen en overspannenheid, maar ook complexere klachten, zoals depressies, ADHD en zorgvragen rondom autisme. Advies over inzet van POH ondersteuners of voor de noodzaak tot verwijzing naar Basis Generalistische of Specialistische inzet kan een behandelaar van Buro de Basis u geven De zorg die een patiënt nodig heeft hangt af van verschillende factoren. Zo bepaalt het type klacht of stoornis welke behandeling het meeste effect heeft op klachtvermindering en wordt er tevens een onderscheid gemaakt tussen kinderen en jeugdigen, volwassenen en ouderen. Om u daarin te ondersteunen, kunt u te allen tijden overleggen met een behandelaar van Burode Basis of met een begeleider van Buro3o.  Zij kunnen u voorzien van verwijs- en diagnoseadvies.

  Wij werken zowel met huisartsen, sociale wijkteams als met de Specialistische GGZ samen om de zorg rondom de cliënt en zijn netwerk zo goed mogelijk vorm te geven.

  Samenwerkingsafspraken verwijzers

  Landelijke GGZ Samenwerkingsafspraken

  Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten

  Voor u als (huis)arts staat het belang van uw patiënt voorop, waarbij een snelle start van het behandeltraject, effectieve vermindering van de klachten en toegankelijke zorg gewenst is. Bij Buro de Basis zijn alle psychologen, psychotherapeuten en psychiaters dagelijks bezig hun behandelaanbod aan te laten sluiten bij de behoeften van de cliënt. Dit doen zij door actief bij te dragen aan de ontwikkeling van ons behandelaanbod, het stimuleren van innovatie in de zorg en het uitbrengen van een advies aan (huis)artsen die vooroverleg willen plegen over patiënten. Hiermee kan Buro de Basis een bijdrage leveren aan de juiste zorg voor de cliënt. Behandelaren van Buro de Basis leveren een bijdrage aan de scholing van de RINO Zuid. De inzet van onze professionals vertaalt zich in korte wachttijden, snelle en effectieve klachtvermindering en een cliënttevredenheidsscore van 8,3.

  U kunt uw cliënt aanmelden via de verwijsbrief / aanmeldformulier op de site op de link hieronder of even overleggen met een behandelaar of de klachten passen in het behandelaanbod.

   

  Aanmeldformulier verwijzers

  Consultatie en Advies

  Naast behandeling voor BG en SGGZ kan de psychiater van Buro de Basis ook op consultatie basis aansluiten om complexe problematiek samen met de huisarts of het wijkteam van de gemeente op de juiste wijze te screenen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de receptie van Buro de Basis die de psychiater zullen vragen contact met u op te nemen. Contact is dagelijks mogelijk en kan per mail info@burodebasis.com of per telefonisch 073-5224511.

  Spoed

  Buro de Basis  heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst. Bij spoed of crisis na 1700 uur verwijst de behandelaar naar de spoedeisende dienst in het JBZ. De behandelaar kan een vooraanmelding doen in overleg met de cliënt, die wordt altijd gedeeld met de huisarts.

  Ook huisartsen kunnen een crisiskaart adviseren aan hun cliënten. Klik op de link voor informatie over de crisiskaart voor huisartsen. 

  Crisiskaart voor huisartsen