• Wachttijden en doorverwijzen

  Moet u lang wachten?
  Zorgaanbieders en verzekeraars hebben al in 2000 afgesproken wat redelijke wachttijden zijn in de zorg. Deze redelijke wachttijden noemen we Treeknormen. Dit is de maximaal aanvaardbare wachttijd.
  De Treeknorm houdt in dat u binnen 4 weken terecht moet kunnen voor een eerste gesprek (intake) met de zorgaanbieder.

  Na het eerste gesprek (intake) met de zorgaanbieder moet u in de ggz binnen tien weken terecht kunnen voor een behandeling. Als het gaat om een behandeling bij een medisch specialist mag er maximaal 7 weken zitten tussen het moment dat u van uw arts een indicatie krijgt voor een behandeling (zoals een operatie of een opname), en het tijdstip waarop die plaatsvindt.

  In de GGZ zijn dit de normen voor de wachttijden:
  Ggz Omschrijving Treeknormen Aanmeldwachttijd: De tijd tussen het moment dat u belt voor een afspraak en de dag dat u daadwerkelijk terechtkunt. 4 weken

  Behandelingswachttijd tot aan diagnose I Het aantal weken tussen het eerste contact met uw zorgaanbieder en de diagnose. 4 weken

  Behandelingswachttijd tot aan behandeling II Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling – niet in een kliniek. 6 weken

  Behandeling 1+II Behandelingswachttijd totaal, dus vanaf eerste contact tot behandeling 10 weken

  Behandelingswachttijd tot aan behandeling II Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling in een kliniek 7 weken

  Overbrugging wachttijden:

  In principe trachten wij ons aan de vastgestelde wettelijke wachttijden te houden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan nemen wij altijd contact met u en met uw verwijzer op. Wij zijn verplicht deze wachttijd goed te overbruggen met u samen, dus u kunt contact houden met de praktijk om alvast de patiënten informatie goed door te nemen of u kunt gebruik maken van onze eHealth modules van Embloom. Bij de screening en intake vraagt uw behandelaar of u hiervan gebruik wilt maken. U ontvangt dan een digitale inlog in uw mail, waarna u zelfstandig de module vast door kunt nemen ter informatie of bijvoorbeeld een dagboekmodule kunt invullen om u klachten in kaart te brengen.

  Doorverwijzen bij wachttijden:

  Nieuwe cliënten worden doorverwezen als Buro de Basis een langer wachttijd heeft dan  vier weken tot de intake of zes weken tot aan start behandeling, dus niet aan de treeknorm kan voldoen, dan stellen wij u voor u te verwijzen naar een andere zorgaanbieder die u sneller kan helpen. U mag hiervoor kiezen of u mag in overleg met een behandelaar op de wachtlijst blijven staan. In de intake hoort u wie u kunt bereiken als u meer klachten krijgt of u sneller hulp nodig heeft. U kunt altijd met de cliënten administratie bellen of mailen om een antwoord te krijgen op uw vragen. U kunt hiervoor mailen naar: info@burodebasis.nl of bellen met 073-5224511.

  Afspraken over doorverwijzen bij langere wachttijden maken wij met omliggende 1e en 2e lijns GGZ praktijken, zoals Psyraad, GGZ Oost Brabant, GGZ Reinier van Arkel, GGZ Parnassia.

 • De volgende wachttijden zijn gebaseerd op gemiddelden.

  • week
   Intake
  • wkn
   Onderzoek/diagnose
  • wkn
   Behandeling
  • wkn
   Begeleiding
   individueel
  • wkn
   Begeleiding groep
  • week
   Dagbesteding
  • wkn
   Begeleid wonen