Cognitieve gedragstherapie

  • Cognitieve gedragstherapie

    Cognitieve gedragstherapie is een vorm van therapie die is gebaseerd op het idee dat psychische klachten (nare gevoelens, problematisch gedrag) verband houden met de gedachten die  het kind heeft in bepaalde situaties. Het is niet zozeer de situatie die het kind angstig, opgewekt, onrustig of vrolijk maakt, maar het is de manier waarop het kind over de situatie denkt. Wanneer deze gedachtepatronen negatief zijn, kunnen problemen daardoor in stand gehouden worden. In cognitieve gedragstherapie onderzoeken therapeut en het kind samen of die  negatieve denkwijze wel functioneel en reëel is. Door het veranderen van de gedachtepatronen ten opzichte van problemen, worden zo psychische klachten verholpen.

    Cognitieve gedragstherapie wordt ingezet bij een breed scala aan klachten. Bij het ene kind ligt het accent op anders doen en ander gedrag oefenen. Bij een ander kind zorgt het denken ervoor dat het kind niet anders kan doen. Dan ligt het accent meer op het denken van het kind. Allereerst worden de klachten geïnventariseerd. Welke factoren onderhouden de klacht en wat kan helpen de klacht aan te pakken. Vervolgens worden de gedachten van het kind uitgedaagd. Er wordt nagegaan of die gedachten wel kloppen. Daarna wordt er geleidelijk gewerkt aan het oefenen van nieuw gedrag door huiswerkopdrachten.