Depressie

 • Wat is een depressie?

  Ieder mens heeft verschillende stemmingen. Zo kunt u vrolijk of uitgelaten zijn of verdrietig of wanhopig. Normaal gesproken past de gemoedstoestand of emotie zich aan bij de situatie waarin u zich bevindt. Als uw stemmingen niet aansluiten bij de omstandigheden of als ze te hevig zijn, is er mogelijk sprake van een stemmingsstoornis. Onder stemmingsstoornissen worden verstoringen van de normale stemming verstaan. Dat kan een depressie zijn, waarbij de stemming voor langere tijd gedrukt is of een manie, waarbij de stemming verhoogd of sterk prikkelbaar is.

  Soorten depressies

  Er zijn verschillende soorten depressies. Hieronder leest u over verschillen tussen de soorten depressies.

  Manisch depressieve stoornis

  Dit wordt ook wel een bipolaire stoornis genoemd. Uw stemming wisselt sterk tussen twee extremen. De sombere periode heet een depressie en de periode dat u heel uitgelaten of heel prikkelbaar bent heet een manie. Door de omgeving wordt deze stemming vaak beleefd als kunstmatig vrolijk en als belastend ervaren. Door zelfoverschatting of overdreven optimisme kunt  in een manische periode in de problemen komen, bijvoorbeeld doordat u veel teveel geld uitgeeft. Ook kunt u door extreem ongeduld en toegenomen prikkelbaarheid in conflict komen met de mensen om u heen. Ook wanneer u alleen last hebt van manisch periodes wordt er in de praktijk gesproken van een manisch depressieve stoornis, ook als u nooit depressief bent geweest. Van hypomanie wordt gesproken als er wel symptomen zijn van manie, maar niet zodanig ernstig dat u er door in de problemen komt. Lees hier meer informatie over de stoornis. 

   

  Depressie

  De hele dag voelt u zich somber en terneergeslagen. U heeft weinig energie, uw concentratie neemt af en u voelt zich soms prikkelbaar. De kleur die het leven voor u had is tijdelijk verdwenen. Het lijkt uitzichtloos en dat maakt een depressie zwaar en pijnlijk. Een depressie is vaak een gevolg van een ingrijpende, treurige gebeurtenis maar ook erfelijke factoren spelen een rol. Een depressie heet ook wel een unipoliare stoornis. 
   

  Dysthyme stoornis

  Dit is een minder ernstige maar wel langdurige depressie. U bent het grootste deel van de dag en minstens een aantal dagen per week neerslachtig of verdrietig. Deze depressieve gevoelens spelen al langer dan twee jaar. U beleeft al lange tijd veel minder plezier aan het leven dan voorheen.

  Postpartum depressie

  U bent net bevallen en u voelt zich somber, heeft geen interesse in dingen om u heen en u kunt niet genieten van uw baby. U mist een ‘moedergevoel’ of voelt zich juist extreem bezorgd.

  Winterdepressie

  In het najaar, de winter en het vroege voorjaar heeft u last van depressieve stemmingen waardoor u last heeft van lusteloosheid en somberheid. U heeft weinig energie, uw concentratie neemt af en u bent soms prikkelbaar of voelt zich dof en leeg. Tijdens een winterdepressie kan alles zijn glans verliezen. Typerend voor een winterdepressie is toegenomen eetlust en toegenomen slaapbehoefte.