• E-Health modules

  Ook bij Buro de Basis wordt bij behandelingen steeds vaker gebruik gemaakt van internet in de behandeling, het zogenoemde blended care de Ehealth modules. Ehealth is in principe geschikt voor iedereen met digitale vaardigheden en toegang tot een smartphone, een tablet of een computer.

  Binnen het Ehealth aanbod wordt gebruik gemaakt van verschillende thema’s en mogelijkheden, zoals filmpjes, dagboeken, vragenlijsten en thema’s.  Binnen ieder thema vind je diverse modules en andere onderdelen die naar een positieve verandering kunnen leiden.

  Met uw behandelaar bespreekt u welke onderdelen het best bij uw behoefte passen. Zo creëert u samen met uw behandelaar een persoonlijke route naar herstel.

  Voordelen van Ehealth

  • U kunt op ieder moment werken aan uw herstel
   – in een omgeving die voor u prettig is;
   – in een tempo dat u prettig vindt.
  • U kunt vragen stellen op een moment dat het voor u belangrijk is, uw behandelaar reageert binnen een afgesproken termijn.
  • Het schrijven helpt u bij het ordenen en richting geven aan uw gedachten. U kunt uw aantekeningen altijd teruglezen. Dat geldt ook voor de opdrachten en reacties van uw hulpverlener.

  Voorbeelden van eHealth

  Via het beveiligd cliënt portaal kunt u de gebruikmaken van de volgende onderdelen:

  • Dagboeken
   Een dagboek is een goede tool om inzicht te krijgen in patronen en voortgang. Er is een ruime set aan dagboeken beschikbaar zodat er altijd wel één past.
  • Modules
   De modules worden in samenwerking met experts en cliënten ontwikkeld. Ze bevatten uitleg, video’s en illustraties, oefeningen en voorbeelden. De modules zijn opgedeeld in kleinere sessies en zijn op maat te maken
  • Plannen
   Het cliënt portaal geeft u de mogelijkheid om plannen te maken: een oefenplan, motivatieplan en terugvalpreventieplan. De plannen ondersteunen op moeilijke momenten tijdens diverse fasen op de persoonlijke route.
  • Sociale steun en netwerk
   U kunt uw sociale netwerk bij de behandeling of begeleiding betrekken. Het is mogelijk het netwerk in kaart te brengen en onderdelen uit de persoonlijke route delen.

  Zo werkt Ehealth

   


  U werkt in een beveiligd internetportaal. Hiervoor krijgt u inlogcodes toegestuurd van Embloom, de organisatie die de modules voor ons veilig naar u sturen.

  Bij het maken van de intake wordt besproken of u gebruik kunt en wilt maken van een module. Bij de eerste behandelafspraak maakt u hiervoor een planning met uw behandelaar.

  Na het ontvangen van uw inlog krijgt u een bericht als er een opdracht voor u klaar staat. U leest de informatie, maakt de opdracht en stuurt deze terug naar uw behandelaar. De behandelaar geeft feedback en zet een volgende opdracht voor u klaar.

   

  Voorbeelden van e-health zijn:

  • Psycho educatie ADHD
  • Psycho educatie Autisme
  • Psycho educatie angst
  • De angstladder
  • Grip op je Dip
  • Dagboek
  • Dagplanner

  Afnemen vragenlijsten

  Buro de Basis werkt voortdurend aan het verbeteren van onze dienstverlening en behandeling. Om de kwaliteit van zorg te vergroten, vragen wij u gedurende de behandeling een aantal vragenlijsten in te vullen.

  Screening

  Voorafgaand aan de intake vragen wij u om in onze beveiligde omgeving een screening in te vullen. Middels de screening wordt een eerste indicatie gegeven voor de zorgzwaarte en de soort behandeling dat past bij uw situatie. Uw behandelaar bekijkt de resultaten van de screeningslijst voorafgaand aan het eerste gesprek. De uitkomsten van de screening ondersteunen u en de behandelaar bij het opstellen van het behandelplan.

  Routine Outcome Monitoring (ROM)

  Om te onderzoeken of uw behandeling het gewenste resultaat heeft, vragen we u een vragenlijsten in te vullen voor, eventueel tijdens en na uw behandeling. Met de antwoorden op de vragen brengen we uw klachten, zorgbehoefte en het resultaat van uw behandeling in beeld. De resultaten worden aan het eind van het traject met u besproken.

  U krijgt vragen over 
  • welke klachten u hebt; 
  • de ernst van uw problemen; 
  • uw dagelijks functioneren; 
  • de kwaliteit van leven; 
  • uw tevredenheid over de behandeling

  De eerste meting 
  De eerste meting is bedoeld om uw klachten, functioneren, zorgbehoefte en de manier waarop u omgaat met uw klachten in kaart te brengen. De uitkomsten van deze eerste meting worden met u besproken en helpen bij de keuze voor uw behandeling.

  Vervolgmeting(en)
  Met de vervolgmetingen worden veranderingen in de aard en omvang van uw klachten en functioneren vastgesteld. In de meeste gevallen betreft dit een eindmeting bij het afsluiten van het traject. Bij intensievere trajecten wordt er halverwege uw behandeling een tussenmeting uitgevoerd. Door de resultaten van vervolgmetingen met u te bespreken en met eerdere vragenlijsten te vergelijken, krijgen u en uw behandelaar inzicht in uw klachtenbeeld en het resultaat van de behandeling.

  U vult de vragenlijsten in principe in op de locatie van Buro de Basis. Indien dit niet mogelijk is kunt u de vragenlijst thuis digitaal invullen. U ontvangt van uw behandelaar per mail inloggegevens waarmee u kunt inloggen. Na het invullen van de vragenlijsten worden de antwoorden opgeslagen in uw afgeschermde persoonlijk dossier.

  Wat gebeurt er met mijn gegevens? 
  De antwoorden voegen we toe aan uw persoonlijk dossier. Het dossier is beveiligd volgens privacywetgeving. Alleen uw behandelaar en andere betrokken hulpverleners van Buro de Basis hebben toegang tot deze gegevens.

  In uw behandelplan geeft u expliciet toestemming de uitkomsten van de ROM-meting anoniem te gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden. U heeft ook de mogelijkheid dit te weigeren. Buro de Basis levert geanonimiseerd (conform AVG-wetgeving) gegevens aan, aan een onafhankelijke partij die deze gegevens verwerkt.

  Consumer Quality index (CQi)

  De CQi wordt gebruikt om binnen Buro de Basis in kaart te brengen op welke punten u goede ervaringen heeft en waar nog verbetering mogelijk is. Door middel van het beantwoorden van een aantal vragen aan het eind van uw behandeling helpt u ons de zorg verbeteren.

  Volwassenen

  Buro de Basis wilt u zo goed mogelijk op weg helpen. U kunt doorlopend bij ons terecht voor een gesprek, waarin we samen met u kijken welke oplossing het beste bij u past. Dat kunnen meerdere gesprekken zijn, waarin we oplossingsgericht te werk gaan: we richten ons op de toekomst en wat u zelf kunt. 

  Door middel van individuele gesprekken biedt Buro de Basis behandelingen aan mensen met lichte tot matig ernstige psychische klachten. Ook bij een combinatie van deze klachten met levensfasegebeurtenissen (bijvoorbeeld rouw) of maatschappelijke problematiek (problemen op het werk, eenzaamheid, financiële problemen, etc.) kunnen wij u op weg helpen. 

  Bij Buro de Basis bieden we verschillende behandelvormen, bijvoorbeeld oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en Interpersoonlijke Psychotherapie. Daarnaast bieden we ook internetbehandelingen, groepsbehandelingen en medicatie- en diagnostiek consulten bij de psychiater aan. De behandelaar kijkt met u samen welke behandeling het beste bij u past.

  Verwijzing

  Een verwijzing van een huisarts, medische specialist of regiebehandelaar SGGZ is nodig. Deze kan u voor behandeling bij Buro de Basis aanmelden. Let daarbij op dat u niet voor dezelfde klachten op twee plaatsen tegelijk in behandeling kunt zijn.

  Jeugd

  Ben je jonger dan 18 jaar en heb je last van aanhoudende somberheidsklachten, ben je angstig of heb je een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Voor deze, en andere klachten, kun je bij Buro de Basis terecht. Om de klachten te verminderen wordt eerst samen met jou, en eventueel je ouders, je hulpvraag onderzocht. Samen kijken we waar je aan wil werken. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan.

  De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, aangevuld met (indien passend) internetbehandeling. Daarnaast bieden we ook groepsbehandelingen en medicatie- en diagnostiek consulten bij de psychiater aan. De behandelaar kijkt met u samen welke behandeling het beste bij u past.

  Tot 18 jaar wordt behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ vergoed door de gemeente.

  Verwijzing

  Voor behandeling bij Buro de Basis heb je een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of regiebehandelaar SGGZ nodig. Let daarbij op dat u niet voor dezelfde klachten op twee plaatsen tegelijk in behandeling kunt zijn.

  Toestemmingsverklaring

  Het is wettelijk geregeld dat er bij behandeling van jeugd een toestemmingsverklaring aanwezig dient te zijn. Om die reden sturen wij bij de eerste afspraakbevestiging een toestemmingsverklaring mee. Tot 12 jaar dienen je ouders/wettelijke vertegenwoordigers de verklaring te ondertekenen, tussen 12 jaar en 16 jaar dienen zowel je ouders/wettelijke vertegenwoordigers als jijzelf de verklaring te ondertekenen en vanaf 16 jaar geef je zelf toestemming.