Corona-beleid

 • Door de uitbraak van het coronavirus is Buro3o extra alert op het lichamelijk welbevinden van onze cliënten, medewerkers en bezoekers.

  Voor de woonlocaties:
  Onze zorg en begeleiding in de woonlocaties gaat door zoals u gewend bent. Bezoek van familie en naasten aan onze cliënten gaat altijd in overleg met de woonlocaties. Hier geldt in principe: maximaal één bezoeker per cliënt, per dag én bezoekers met verkoudheidsklachten of koorts worden verzocht niet op bezoek te komen. Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen en de mogelijke ongemakken die dit met zich mee brengt.

  Gaan behandelcontacten door?
  Ja, alle behandelcontacten gaan gewoon door. Wel verandert de wijze waarop de behandeling plaats vindt. Het fysieke contact (face-to-face contact) met uw hulpverlener wordt zoveel mogelijk omgezet naar telefonisch contact of beeldbellen of online behandelmodules. Onderzoekscontacten waarbij face-tot-face contact noodzakelijk is kunnen worden uitgesteld. Op deze manier hopen we het risico op verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, zonder onze zorg voor cliënten in gevaar te brengen. Mocht u een dringende vraag hebben die niet kan wachten mail dan naar uw eigen behandelaar.

  Afspraken op de polikliniek
  Alle behandelcontacten verlopen telefonisch of via beeldbellen

  Intake-afspraak
  Tot nader order worden er geen nieuwe trajecten opgestart.

  Dagbesteding en naschoolse begeleiding
  Tot 6 april worden de dagbestedingsactiviteiten en de naschoolse begeleiding opgeschort. Deze verlopen veelal telefonisch. Alleen indien strikt noodzakelijk vindt een ‘face-to-face’ contact plaats. Contacten worden waar mogelijk omgezet naar individuele telefonische contacten. De dagbesteding op de woonlocaties gaat waar mogelijk door.

  Tijdelijke bezoekregels
  We doen een dringend verzoek om uw bezoek aan cliënten die bij ons wonen op een van onze woonlocaties zoveel mogelijk te beperken. Voor alle locaties geldt: bent u zelf verkouden of grieperig dan behouden wij ons het recht voor om u de toegang tot een van onze locaties te ontzeggen.
  Voor deze locaties geldt ook: beperk het bezoek tot maximaal één, bij voorkeur, vaste persoon. Was bij binnenkomst en vertrek uw handen en vermijd handen schudden.

  *bovenstaande beleid wordt dagelijks gecontroleerd en eventueel bijgesteld op basis van de richtlijnen van de overheid het RIVM en de GGD