Orthodidactische behandeling

  • Orthodidactische behandeling

    Naar aanleiding van (leer)onderzoek kan het advies worden gegeven het kind verder te laten begeleiden/behandelen voor bijvoorbeeld taal, lezen, spelling, rekenen, taakaanpak, plangedrag of hulp bij structuur voor het huiswerk. Binnen de orthodidactische behandeling kunnen ook aandacht, concentratie en werkhouding aan bod komen, evenals cognitieve  vaardigheden als geheugen en visueel- ruimtelijk inzicht.

    De orthodidactische behandeling is bedoeld voor kinderen met dyslexie of dyscalculie, maar kan ook gericht zijn op lees-, spelling-, en/of rekenproblemen zonder dat er direct sprake is van een diagnose. Daarnaast komen kinderen met informatieverwerkingsproblemen als gevolg van bijvoorbeeld AD(H)D of een autistische spectrum stoornis in aanmerking voor  orthodidactische behandeling. Dit is het geval wanneer zij door de informatieverwerkingsproblemen belemmerd worden in hun leerproces.