Geef uw mening

vraag en antwoord
 • Bij Buro3o staat kwaliteit van zorg voorop. Al onze behandelingen zijn gecertificeerd. Dat betekent dat aandacht voor klachten en suggesties voor ons vanzelfsprekend is. Wij horen graag uw mening over uw behandeling. Dat kan een suggestie zijn, een vraag of een compliment. Maar ook als u niet tevreden bent, willen we dat graag weten.
  U kunt uw ervaringen op de volgende manieren met ons delen:

  Eerst rechtstreeks proberen

  Het is vaak het beste om uw klacht of suggestie eerst te bespreken met degenen op wie uw opmerking betrekking heeft. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met de behandeling of begeleiding die u krijgt, praat dan eerst met de betreffende medewerker. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. In plaats van bij de medewerker zelf, kunt u ook bij de manager bedrijfsvoering terecht.

  Via een vertrouwenspersoon

  Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan, kunt u altijd de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een medepatiënt, vriend(in) of familielid, die u kan helpen of begeleiden bij het contact met de medewerker over wie u een klacht hebt. Ook kunt u de hulp inroepen van de vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant. Deze vertrouwenspersoon verleent cliënten van Buro3o advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten en kan u hulp bieden als u een klacht wilt indienen. De vertrouwenspersoon stelt zich op aan de kant van de patiënt en is dus partijdig. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Buro3o.

  Meer informatie www.zorgbelang-brabant.nl

  U kunt de Helpdesk van Zorgbelang Brabant bellen: telefoon 013 594 2170

  Geef uw mening en/of suggestie

  Schriftelijk versturen

  • U kunt uw klachten, complimenten, suggesties en vragen ook schriftelijk sturen naar:
  • Buro3o
  • Postbus 123
   5240 AC Rosmalen
  • info@buro3o.nl

  Klachtenprocedure

  Klachtenregeling

  Klachtenformulier

  Buro3o is aangesloten bij het centrale bureau klachten management in de zorg.