Autisme (ASS)

 • Wat is autisme (ASS)?

  Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) kunnen minder goed contact maken met anderen, hebben moeite met het communiceren, hebben beperkte interesses en moeite met veranderingen. Ook kunnen iemands bewegingen soms wat houterig zijn. Ondanks een goede intelligentie zijn volwassenen met ASS vaak niet of minder goed in staat zich sociaal te handhaven.

  Contact maken vindt u moeilijk

  Als u problemen heeft met communicatie, sociale interactie en verbeelding kan het zijn dat u autisme heeft. Vindt u het bijvoorbeeld moeilijk om contact te maken? Vermijdt u oogcontact en vindt u knuffelen en aanraken niet erg fijn? Of zoekt u wel contact, maar praat u vervolgens honderduit over wat u bezighoudt, zonder de ander ergens naar te vragen? Sluit u moeilijk vriendschappen en is het voor u lastig om normaal met anderen om te gaan? Ook kunt u het lastig vinden uw dagelijkse leven en vrije tijd invulling te geven.

  U neemt woorden letterlijk

  Woorden neemt u soms heel letterlijk. Gezegden, gebaren of gezichtsuitdrukkingen vindt u moeilijk om te begrijpen. Sommige mensen met autisme praten op een aparte manier, door bijvoorbeeld een vreemde of plechtige stem, veel herhalingen of boekentaal te gebruiken. U bent erg gevoelig voor ‘prikkels’ uit de omgeving. Als de radio bijvoorbeeld zachtjes op de achtergrond aanstaat, kan dit voor u erg hinderlijk zijn, terwijl een ander het niet eens zou horen.

  Eindeloos met hetzelfde bezig

  Ook kunt u het moeilijk vinden u iets te verbeelden of ergens uw fantasie op los te laten. Of u heeft juist teveel fantasie, wat weer angstige gedachten kan opleveren. Mensen met autisme hebben vaak interesse voor één of twee voorwerpen, gedachten of activiteiten. U kunt eindeloos met hetzelfde bezig zijn, bijvoorbeeld steeds over hetzelfde thema praten of naar dezelfde muziek luisteren. Of u maakt soms schommelende bewegingen. 

  Vormen van autisme 

  Binnen ASS zijn drie typen te onderscheiden, namelijk:

  Syndroom van Asperger

  Iemand met het syndroom van Asperger heeft veelal dezelfde klachten als iemand met autisme, zoals moeite om echt contact te maken met anderen en opvallende beperkte interesses en activiteiten. Het verschil met autisme is de sterke taalontwikkeling. Wel kan iemand met Asperger op een aparte, wat plechtige manier spreken. Vaak kunnen er problemen ontstaan met subtiele communicatie en lichaamstaal.

  PDD-NOS

  PDD-NOS is de afkorting voor Pervasive Development Disorder Not Otherwhise Specified. Met andere woorden: pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet nader omschreven. Er wordt vaak gezegd dat iemand met PDD-NOS een lichte vorm van autisme heeft, dit betekent overigens niet minder ernstig. Veel mensen met PDD-NOS zijn extreem gevoelig voor ‘prikkels’ uit de omgeving. Ze kunnen last hebben van achtergrondgeluiden die andere mensen niet horen. Voor deze mensen is het moeilijk om normaal om te gaan met leeftijdsgenoten. Ze sluiten moeilijker vriendschappen en vinden het bovendien lastig om hun dagelijks leven en vrije tijd in te vullen.

  McDD

  McDD is de afkorting van Multiple-complex Development Disorder. Met andere woorden: meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis. Mensen met McDD hebben de problemen die ook bij PDD-NOS horen. Daarnaast hebben ze moeite om hun emotie (bijvoorbeeld woede) onder controle te houden. Daardoor zijn ze extreem angstig. Sommige mensen met McDD kunnen werkelijkheid en een fantasie niet goed meer uit elkaar houden.