Over Buro3o

 • ORGANISATIE

  Buro3o is een zorgaanbieder voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Buro3o biedt behandeling, zowel op locatie als ambulant.

  Wij doen dit door onderzoek en individuele behandeling en/of groepsbehandeling en begeleiding voor jeugd met ASS, ADHD, angst, depressies en aanverwante psychische of psychiatrische problematiek.

  MISSIE

  Wij zijn zorgaanbieder voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

  Onze zorg en advies zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat iedere cliënt recht heeft op kwalitatief hoge zorg uitgevoerd in een maatwerkplan waarin de cliënt de regisseur van de inhoud van het plan is. Wij doen dit dialooggestuurd waarbij de vragen en de wensen van de cliënt in afstemming worden gebracht met onze expertise. Wij zijn er voor kinderen en jongeren die sociale, cognitieve en/ of emotionele stoornissen hebben op grond van psychologische klachten of psychiatrische stoornissen.

  Wij gaan uit van de eigen kracht van de cliënt en diens netwerk en onze interventies zijn gericht op het versterken van diens zelfredzaamheid. Een zo optimaal mogelijke maatschappelijke participatie is het uitgangspunt voor elk maatwerkplan. 

  Bij Buro3o zorgen we voor een vaste procesbegeleider die je bij interventies in alle levensdomeinen kan ondersteunen. Maatwerk en de passende match voor de jongere in de uitvoering van de specialistische zorgvraag maakt ons onderscheidend en daadkrachtig in de zorg.

  KWALITEIT

  Zorg hoort van kwalitatief hoogstaand niveau te zijn en veilig te worden uitgevoerd volgens de wet- en regelgeving. Daarvoor toetsen wij regelmatig de cliënttevredenheid.Wij zijn ISO gecertificeerd waaruit blijkt dat we voortdurend werken aan verbetering van onze kwaliteit. Buro3o ontwikkelt innovatieve zorgconcepten en tools. Dat gebeurt in de compassiefabriek.nl, het ontwikkel- en onderzoekplatform van Buro3o. Buro3o is aangesloten bij Zorg voor Jeugd.

  Wie werken er bij Buro3o

 • Aanmelden