Werkwijze

vraag en antwoord
  • Buro3o heeft veel behandel-, onderzoeks en begeleidingsmogelijkheden. Wij werken voor kinderen, jongeren en jongvolwassen. Ons aanbod behelst onderzoek en behandeling, begeleiding en/of beschermd wonen. Elk traject start met een intakegesprek. In dit gesprek wordt bekeken binnen welke onderdelen van het aanbod uw vraag beantwoord kan worden. Dit kan binnen onderzoek en behandeling, of (naschoolse) begeleiding, dagbesteding of beschermd wonen. U krijgt bij aanvang van de behandeling/begeleiding een vaste medewerker die gedurende uw hele traject bij Buro3o uw vaste contactpersoon blijft. Ongeacht met welk onderdeel van ons aanbod u te maken krijgt, de contactpersoon blijft betrokken. Na de intake wordt samen met u door uw behandelaar een persoonlijk plan gemaakt waarin de doelen, de werkwijzen en afspraken worden vastgelegd. Bij ons heet dat een Zelfstappenplan. Deze plannen worden beschreven met betrekking tot de 4 levensdomeinen: zelfredzaamheid, onderwijs, wonen (thuis of zelfstandig) en maatschappelijke participatie. Elk Zelfstappenplan is maatwerk en voor iedere cliënt speciaal ontworpen, en voldoet aan de wettelijk eisen van een behandel- en/of begeleidingsplan. Over het Zelfstappenplan moet overeenstemming met de cliënt zijn voor we verder aan de slag kunnen. Het Zelfstappenplan is ontworpen door de compassiefabriek.nl, het ontwikkel- en onderzoekplatform van Buro3o.